Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,143.57 17,874.60
CHF 24,802.19 25,859.80
EUR 24,857.55 26,249.47
GBP 28,270.18 29,475.66
JPY 175.71 186.02
THB 630.64 727.64
USD 23,260.00 23,630.00