Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,343.30 18,067.96
CHF 23,899.50 24,898.10
EUR 24,942.88 26,317.89
GBP 29,494.43 30,726.81
JPY 194.48 206.11
THB 594.81 685.73
USD 22,560.00 22,790.00