Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,976.25 17,699.63
CHF 23,800.45 24,814.62
EUR 22,796.83 24,072.65
GBP 25,901.69 27,005.39
JPY 160.65 170.07
THB 557.52 643.25
USD 23,700.00 24,010.00