Quan hệ đối tác

Yêu cầu dịch vụ

Bảng giá đề nghị

Đối tác

Thống kê truy cập

  online: 3
  Truy cập:     93.888
 Tin tức

(HQ Online)- Trước đề nghị của Công ty TNHH Cúp Vàng về miễn phân tích, phân loại một số mặt hàng NK và hủy cảnh báo trên hệ thống cảnh báo rủi ro đối với Công ty, Tổng cục Hải quan cho biết, việc đánh giá, phân luồng và kiểm tra, cảnh báo rủi ro đối với các lô hàng NK là theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trả lời cụ thể kiến nghị của Công ty về miễn phân tích, phân loại một số mặt hàng NK, Tổng cục Hải quan cho biết, việc sử dụng kết quả phân tích, giám định hàng hóa NK thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư 38/2015/TT-BTC, cụ thể:

Trường hợp lô hàng XK, NK đã được thông quan trên cơ sở kết quả phân tích, giám định để xác định tên hàng, mã số hàng hóa thì cơ quan Hải quan có thể sử dụng kết quả phân tích, giám định của lô hàng này để thực hiện thủ tục hải quan cho các lô hàng tiếp theo của chính người khai hải quan có cùng tên hàng, xuất xứ, mã số hàng hóa khai báo, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất (đối với hàng hóa NK).

Về cảnh báo trên hệ thống cảnh báo rủi ro, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra, cảnh báo rủi ro đối với các lô hàng XNK được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16, Điều 17, 31, 32, 33 của Luật Hải quan năm 2014, Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý Thuế và Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, việc xác định hàng hóa phải kiểm tra thực tế được dựa trên quản lý rủi ro thông qua phân luồng của Hệ thống; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thực hiện quyết định kiểm tra theo thông báo phân luồng của Hệ thống và kiểm tra ngẫu nhiên đánh giá sự tuân thủ của người khai hải quan theo quy định, hướng dẫn của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, trên cơ sở đó thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Hải Nam

Tìm kiếm

Thông tin lô hàng

Hỗ trợ Khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Sale 1

Talk with me via Skype 0909 993 577

Sale 2

Talk with me via Skype 0909 693 577

Thư viện ảnh